Idézetek kategória bejegyzései

Symbolon-idézet – A belső úton

istenanya

“A belső úton a legtöbb embernek szüksége van egy személyre, akivel azonosulhat. Többről van szó, mint egyszerű példaképről. Az ember megpróbálja őt nem csak követni, de a kontemplatív elmélyedésben eggyé válni vele. …Hasonlót ismerünk az ortodox kereszténység ikontiszteletéből. Az ortodox hívők az ikonokat ablakoknak tekintik, melyeken keresztül a transzcendensbe nyílik betekintés. Az ikon olyan, mint egy varrás-vonal, mely a valóság két szintjét összefűzi.” Willigis Jäger

A nap gondolata 11.25.

“Mi európaiak olyan zongoristákhoz hasonlítunk, akik állandóan egy oktávon klimpíroznak. A zongorának azonban hét oktávja van. Hasonlóképpen, csak szellemi és durva-érzéki képességeinket használjuk, míg tudatunk mélyén olyan lehetőségek szunnyadnak, amelyekkel a valóságot egészen másként ragadhatjuk meg és értelmezhetjük.” Willigis Jäger német bencés szerzetes és zen mester

Symbolon-idézet – A nyitott kapu

„Minden földi jelenség egy hasonlat és minden hasonlat egy nyitott kapu, amelyen keresztül a lélek – ha kész erre -, beléphet a világ belsejébe. Ahol te és én, ahol a nappal és az éjszaka eggyé válik. Minden embernek egyszer életében itt vagy ott útjába akad a nyitott kapu, egyszer mindenkit meglegyint a gondolat, hogy minden, ami látható, csupán hasonlat és a hasonlat mögött ott lakik a szellem és az örök élet. Persze kevesen lépnek át a kapun és kevesen adják fel a szép látszatot a sejtett, benső valóságért.”
Herman Hesse

“A világ minden jelensége rejtett üzenet. Aki képes olvasni a jelekben, megérti a rejtett dolgokat és az üzenet szent kinyilatkoztatássá válik. A teremtés szentírás, hangsúlyozta mindig Paracelsus. Aki belehelyezkedik a dolgok jelképrendszerébe és értelmezni tudja, amit lát, az, mondja Böhme, megérti az isteni bölcsességet.”
Herbert Fritsche

beavatas

“A mai megrögzött terapikus gondolkodásban semmire sem tartjuk a beavatásokat és a sötét éjszakákon való keresztülhaladást. Elvárjuk az emberektől, hogy megbirkózzanak a változásokkal, ha pedig elbuknak, akkor különféle terápiákat ajánlunk nekik.
Hiányoznak életünkből az átütő erejű közösségi szertartások, amelyek kellőképpen támogatnának minket és utat mutatnának.
Kibontakozunk és fejlődünk, de nem alakulunk át. Újra és újra meg kell születnünk, egyre mélyebbre önnön emberi mivoltunkban, egyre kifinomultabb módon fedezve fel, mit is jelent egyénként a közösség tagja lenni.
Lényünk benső alakváltozása sohasem ér véget, s így hatékony eszközökre van szükségünk, melyek révén minden fázison sikeresen átléphetünk.
Szinte mindig fájdalmas az újraépítő erő hatása, mely átformálja alapvető látásmódunkat és értékítéleteinket.”
Thomas Moore: A lélek sötét éjszakái

nem nőhet

“Nem nőhet egyetlen fa sem az égig, mondják, amíg a gyökerei le nem érnek a pokolba.” Carl Gustav Jung
“Mondják”, igen, mert Nietzsche mondta: “Amint az emberekkel, úgy van ez a fákkal is. Minél inkább törekszik arra, hogy felemelkedjen a magasságba és fénybe, annál élénkebben küzd a gyökereivel lefelé, a föld felé, a sötétségbe, a mélységbe — a gonoszságba.”