Transzformáció játék

Transzformáció játék

A Transzformáció Társasjáték a legelterjedtebb, legismertebb és legszórakoztatóbb önismereti, pszichológiai-spirituális társasjáték, ami az elmúlt harminc évben az egész világon népszerűvé vált. Ez az egyedülálló kommunikációs játék önmagunk felfedezését és fejlesztését segíti elő tudatos döntések és választások során a bennünk rejlő képességek megismerésével, akadályaink meghaladásával, szellemi útmutatással. Világos, tömör, varázslatos lehetőség, amely tudattalanunk megtisztításán, képességeink, lehetőségeink vagy éppen fájdalmaink tudatosításán, intuíciónk próbára tételén és egymás segítésén keresztül képes megváltoztatni az életünket, hogy saját sorsunk irányítóivá válhassunk. A Transzformáció Társasjáték szó szerint varázslatos eszköz önmagunk megismeréséhez, az átalakuláshoz, az előrelépéshez benső utunkon.

Különlegessége más társasjátékokkal szemben, hogy míg a játékok általában versengésre késztetnek: okossággal, szerencsével, bármiképp, de le kell győzni az ellenfelet, ám itt ennek ellenkezőjét hajtjuk végre: segítjük egymást, figyelünk egymásra, visszajelzünk egymásnak, annak reménye nélkül, hogy mi jussunk be előbb a célba.  A Transzformáció Társasjátékban nincs “cél” a játéktáblán, s nem is lehet kiütni a másik játékosát, s nincs ellenfél sem. Egy cél van: hogy választ találjunk az éppen legfontosabbnak tekintett kérdésünkre.

Transzformáció játék

Az alábbiakban csokorba szedve összegeznénk azokat a kérdéseket, amiket kapunk az érdeklődőktől erről a nemes és különleges játékról:

Miért Transzformáció a játék neve?
Honnan ered a játék??
Miben különbözik a játék más önismereti módszerektől?
Mitől transzperszonális pszichológiai játék?
Hogyan segíti a játék az önismeret növelését?
Miként zajlik a játék?
Miként hat a játék az életünkre?
Milyen kérdést lehet feltenni?
Kiknek ajánlható a Transzformáció Társasjáték?
Mi a játékvezető szerepe?
Ki vezethet Transzformáció Társasjátékot?
Cégeknek ajánlható szervezetfejlesztési módszerként?
Miként lehet jelentkezni?
Hol lehet játszani?
Mennyi a játék részvételi díja?
Hol lehet hozzájutni a játékhoz?
Hol lehet megtanulni a játék vezetését?

Miért Transzformáció a játék neve?

– Mert átalakítást, benső átalakulást tesz lehetővé, egy korábbi fejlettségi szint meghaladását, amely lehetővé teszi, hogy ezentúl meghalljuk benső hangunkat, felfigyeljünk a jelekre és életünk addig rejtett összefüggéseire, képességgé érleljük adottságainkat és észrevegyük mások áldásos jelenlétét életünkben. Ehhez meg kell haladni a személyes szintet – programjainkat. A megrögzött szokások és kötöttségek magunk mögött hagyása az első lépés. Hétköznapi énünk gyakran beprogramozódások hatására cselekszik. Tudatában vagyunk annak, mennyi „belénk égetett” minta, séma vezérli reakcióinkat, gondolkodásmódunkat? Leggyakrabban a szülői házban, az iskolában, a vallás, társadalom, partnerek, barátok részéről sugallt ideálok, félelmek, kívánságok, előítéletek, illúziók mintáinak gyűjteményével azonosítjuk magunkat. Dühvel és félelemmel védelmezzük énünket, ami egyes megközelítések szerint pusztán tanult konstrukciókból áll. Programjainkat, mintákat meg lehet ismerni, tudatosíthatjuk magunkban például az alaptalan bűntudatunkat, büszkeségünket, kompenzációinkat, projekcióinkat. A rögzült működést csak megfelelő mélységű önismeret birtokában vagyunk képesek felismerni. A cél az “ego-rdiuszi” csomó szétvágása! Az éntudat megszokott határainak meghaladásával lebonthatjuk, ami gát, kiléphetünk a komfortzónánkból, amit eddig behatároltak szokásaink, kitágíthatjuk önismeretünket. Így hozzáférhetünk létezésünk benső gazdagságot hordozó alapjához, felismerhetjük, ami igaz és hasznos és erőforrás. Ez hozzásegíthet minket szunnyadó képességeink felébresztéséhez, valódi önmagunk eléréséhez, az önazonosság, a teljességünk megéléséhez.

Honnan ered a játék?

– A Transzformáció Társasjátékot Joy Drake és Kathy Tyler fejlesztették ki a Findhorn Alapítvány észak-skóciai központjában 1978-ban. Joy Drake-re – a játék kapcsán hamar kialakult “legendárium” szerint – inspirálólag hatott egy tibeti játék, a Karma Játék.

Miben különbözik a játék más önismereti módszerektől?

– Abban, hogy itt éppen hogy játékosan történik önmagunk megismerése. Beleértve azt is, hogy ki-ki maga szabja meg, hogy mennyire mélyre kíván hatolni lelkében, mire áll készen, mennyire kész komolyan fogadni és venni azokat az útmutatásokat, tanácsokat, amelyeket a játék vagy éppen a játékban résztvevő többi játékos közvetít felé. A Transzformáció Társasjáték lehetővé teszi, hogy a legfontosabb felismerések játékos formában szülessenek meg bennünk.

Mitől transzperszonális pszichológiai játék?

Attól, hogy a játékban résztvevők magukra úgy tekinthetnek, s ezt meg is tapasztalhatják, hogy többek annál, mint aminek a hétköznapi létezésben megélik magukat. Élményt szerezhetnek arról, hogy vannak bennünk lappangó, nem használt képességek, erőforrások, vannak lényünknek olyan feltáratlan oldalai, amelyekkel hasznos kapcsolatba lépnünk, mert ezáltal egészebbé, egészségesebbé, mi több: bölcsebbé válhatunk. Ráébredhetünk arra, hogy életünk sokkal inkább egy nagy szerves egészbe ágyazott, elválaszthatatlanul összefüggünk minden más létezővel, s legfőképpen: léteznek magasabb, elérhető tudatállapotok. Ezzel összefügg az is, hogy tapintható valósággá válik a szinkronicitás, vagyis az, hogy az egyidejűleg bekövetkező események nem véletlenül nyilvánulnak meg, üzenetük van számunkra. Az üzenet a játék során A Játék Szellemének nevezett segítőerőtől érkezik számunkra, ami végső soron talán nem más, mint valamennyiünk benső szellemi, isteni magja, eredendő és végső tudatunk, a kozmikus tudat, transzmentális tudati tér, tiszta lét, Self, Purusha, Isten – s ez vallási beállítódástól függetlenül ugyancsak megélhető valósággá válik.

Hogyan segíti a játék az önismeret növelését?

– Egy konkrét kérdés kapcsán elvezet minket egy olyan válaszhoz, amely minta tud lenni számunkra abban, hogy nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlatias módon lehet és érdemes változtatni életünk egy bizonyos területén, hogy túlléphetünk akadályokon, s egy ilyen előrelépésnek messzesugárzó hatása lehet életünk más területeire is. A játékot négyen játsszák, akik mind segítő, tükröző funkcióval támogatják egymást, hogy ki-ki rálátást kaphasson a saját működésére és annak megértése nyomán akár új, számára lehetséges magatartási-működési módozatokat próbálhasson ki. A játék során a kérdésünkre kapott válaszból kiderülhet, hogyan tehetjük boldoggá magunkat, párkapcsolatunkat, környezetünket, vagy éppen hozzásegíthet a nekünk való igazi társ vagy hivatás, esetleg egy időszerű kihívás kapcsán a leghelyesebb, legcélravezetőbb, a sorserőinkkel leginkább összhangban lévő megoldás megtalálásához is.

Miként zajlik a játék?

– A Transzformáció Társasjáték más játékok sokaságához hasonlóan játéktáblán, bábukkal, lépéseket téve zajlik. A lépések, amiket a játékosok megtesznek, olyan mezőkre vezetnek, amelyek életük jellegzetes, visszatérő, tipikus élethelyzetei: adás, kapás, rálátás elakadásainkra, pozitív minták, támogató erők fellelése, segítés, segítség elfogadása, sőt olykor csodák, azaz rácsodálkozások az élet felszabadító gazdagságára. A mezőkre érkezve kártyákat lehet húzni, amelyek tapasztalatokat és belátásokat hozó feladatokat adnak számukra. A játékosok négy szinten haladhatnak keresztül: fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi szinten, azaz akár egyre magasabb, de leginkább mindig a kérdéshez illő szinten kaphatnak segítséget tudatosodásukhoz.

Transzformáció

Miként hat a játék az életünkre?

Önismereti játék, játékos önismeret: ez azt jelenti, hogy nagyon fontos meglátások születhetnek, amelyek egy lelki tisztulási, megértési, gyógyulási, szellemi fejlődési utat – felkészültségtől, készenléttől, nyitottságtól, őszinteségtől függően – nagyon meg tudnak támogatni, gyorsítani. Mindaz, amit megtapasztalhatunk a játékban, főleg a megoldások és tanulságok, utána megélhető és alkalmazható lesz játékon kívüli életünk hasonló helyzeteiben, tehát a játék során mintegy begyakorolhatjuk ezeket, próbára tehetjük magunkat. Olyannyira hatékonyan, hogy a megalapozott, átgondolt, s meghozott döntéseink olyan előrelépést tesznek lehetővé életünkben, hogy heteket, hónapokat, olykor talán (ha egy döntés pillangóhatását nézzük) éveket nyerhetünk, s elkerülhetjük a beleragadást hosszan elhúzódó, megmerevedett élethelyzetekbe.

Milyen kérdést lehet feltenni?

– A hasznos, előrevivő kérdés leginkább így kezdődik: „Mit tegyek, hogy…”, valamint tömör, benne van, amit önmagunkban változtatni szeretnénk, ami mostanában leginkább foglalkoztat minket, amire szeretnénk megoldást, választ találni (ez lehet egy megoldandó probléma, feladat, kihívás, olyan esemény, amely előtt szeretnénk tudni, mi a legszerencsésebb lépés, milyen képességekre, erőforrásokra támaszkodhatunk magunkban), vagy benne van az igény, hogy megtaláljuk benső támaszainkat szellemi, önismereti utunkon. Az a jó kérdés, ami az éppen akkor legfontosabb kihívással – például a hivatásunkkal, munkákkal, párkapcsolatunkkal, vagy éppen gyermekeinkkel, stb. – kapcsolatos. A játék során varázslatos módon erre születik meg egy válasz vagy megoldás, mindenkinek a nyitottságától, önismeretre való készségétől függően.

Kiknek ajánlható a Transzformáció Társasjáték?

– Bárkinek, aki úgy érzi, hogy külső útmutatást szeretne kapni, de nem terápiát szeretne végigjárni, hanem szeretne maga megbirkózni az életében adódott kihívással

– akik szeretnék megérteni párkapcsolatuk működését és szeretnének benne új lehetőségeket feltárni

– akik szeretnék nemcsak megérteni a bennük halmozódó feszültség okát, hanem fel is oldani azt

– akik szeretnék tudni, hogyan vezessék tovább életüket

– akik el kívánják mozdítani a blokkokat, gátakat céljaik elérése útjából, hogy megvalósítsák a sikeres, elégedett vagy éppen spontán, örömteli létezést

– akik szeretnék megérteni, miért mindig ugyanolyan helyzetben találják magukat

– akik szeretnék megtalálni a gyógyuláshoz a leghatékonyabb utat

– akik keresztúton érzik magukat és nem tudnak választani, dönteni

– akik nem találják a kivezető utat életük egy helyzetéből

– akik szeretnének megérteni valakit a környezetükben és tudni szeretnék, hogyan segíthetnének

– akik tartanak a változástól és ehhez szeretnék megtalálni benső erőforrásaikat

– akik tudni szeretnék, milyen képességeket erősítsenek meg magukban, hogy biztosabban álljanak a lábukon

– akik pálya- vagy hivatásválasztás előtt állnak és nem tudják, merre tovább

– akik egyensúlyt, ellazulást és békét keresnek stresszel telített életükben

– akik szeretnék megtapasztalni, milyen egy minden más játékhoz képest teljesen más társasjátékkal játszani, ahol nincs ellenfél, nincs cél, ahová hamarabb kellene beérni, viszont van egymásnak adható pozitív visszajelzés, ajándék, segítés

– akik egyszerűen csak szeretnének a komoly tanfolyamok és olvasmányok mellett, után társaságban is tükröt tartani maguk elé vagy rátalálni új lehetőségekre.

Mi a játékvezető szerepe?

– Kíséri legjobb tudása, a játék szabályainak ismeretében a játékosok folyamatait. Ő “facilitátor”, azaz segítő, aki leginkább A Játék Szellemének útmutató erejét segíti megnyilvánulni.

Ki vezethet Transzformáció Társasjátékot?

– Barátainak, családtagjainak bárki, ám hivatalosan, nyilvánosan és professzionálisan, részvételi díj fejében csak findhorni végzettséggel rendelkező, azaz az InnerLinks Inc. által akkreditált játékvezető vezethet játékot az egész világon. Az InnerLinks az a társaság, amely kifejlesztette a Transzformáció Társasjátékot, a Transzformáció Társasjáték név és logó védjegyjogosultja és a szerzői jogok tulajdonosa és amely számos egyéb Transzformáció Játék programot, terméket és tréninget kutat és fejleszt. A nevet és a logót szakmailag, nyilvánosan és kereskedelmileg is csak azok használhatják, akiket facilitátor tréningen képeztek ki. A védjegy- és szerzői joguk ellen vét, aki a tanúsítványuk és engedélyük nélkül használja a játék nevét és vezet nyilvánosan játékot. Az InnerLinks Inc. az általa elismert végzettséget a jártasság és a felelősségvállalás garanciájának tekinti. A hivatalos, 14 napos intenzív facilitátor tréning során a résztvevők alapos elmélyültséget szereznek a vezetés módszertanában. Vizsgát tesznek és végzettséget szereznek a játék elsajátított haladó szabályaiból, amelyek a boltokba került játék útmutatójában leírt lehetőségekhez képest sokkal kiterjedtebb és elmélyültebb használat lehetőségét nyújtják. Magyarországon tizennégy hivatásos játékvezetőt képeztek ki, ők facilitátori oklevelet kaptak és jogot ahhoz, hogy ezután a Transzformáció Társasjáték nevet és logót használva hirdessenek és vezessenek workshopokat. Közül ma már csak kevesen vezetnek rendszeresen játékot. Csörgő Zoltán közéjük tartozik, ő a játék egyik legrégebbi hazai ismerője. Első Transzformáció Társasjátékát 1990-ben játszotta, két évvel később vezetett először játékot, ekkor még csak barátainak, s 1998 óta, amióta hivatalos játékvezetői képesítést szerzett, több mint négyszázat.

Transzformáció játék 1

 

Cégeknek ajánlható szervezetfejlesztési módszerként?

– Igen, külföldön ennek létezik is több évtizede gyakorlata, akár csapatépítő tréningként, akár coachingként, mivel a Transzformáció Társasjáték lehet konkrét probléma megoldását segítő játék is főleg közép- és felsővezetőknek. Közösségi, szervezeti szinten ahhoz a felismeréshez segít hozzá minket, hogy az egyes emberekhez hasonlóan az emberi szerveződések is élő és folyton változó képződmények és valóságok, amelyek egyedi életutat járnak be és azok segítése, fejlesztése csak az egyedi sajátosságaik figyelembe vételével történhet felelősséggel. Amennyiben a Transzformáció Társasjáték egy napi szinten együttműködő szervezet bensőleg is motivált szervezetfejlesztési gyakorlataként bontakozik ki, lehetővé teszi a munkatársak számára saját képességeik fejlesztését, nagyobb alkotókészséget és egyetértést eredményez és hozzájárul egy hosszú távon állandó fejlődést előidéző működéshez.

Miként lehet jelentkezni?

– Rendszeresen meghirdetett játékainkra előzetesen érdemes bejelentkezni, mivel egy-egy játékon a résztvevők száma legfeljebb négy lehet. Jelentkezhetnek családok, ismerősök, barátok is, de van lehetőség természetesen önálló szervezésben, egyeztetett időpontban három vagy két fős játékra is, sőt egyénire is, de az már inkább személyes konzultáció keretében zajlik, ebben az esetben az egyéni játék életvezetési tanácsadásnak, avagy coachingnak minősül. Cégeknél nincs megkötés a résztvevők számát illetően, ám itt is szerencsés, ha 12-nél nincsenek többen, viszont egy ilyen játék legalább egy – esetenként több – napos.

Hol lehet játszani?

– A rendszeres programjaink esetében előre meghirdetett helyszínen találkoznak a játékokra jelentkezők és a játékvezető. Barátok, családtagok esetében a játékosok otthonában is sor kerülhet a játékra, cégek esetében pedig legtöbbször a munkahelyen vagy a tréning helyszínén zajlik a játék.

Mennyi ideig tart egy játék?

– A játék négy órás, ám kezdőknek öt órán keresztül tart a szabályok kezdeti bemutatása miatt. A játéknak azonban létezik egy egyhetes változata is, tehát kellő érdeklődés esetén tábor is szervezhető.

Mennyi a játék részvételi díja?

– Magánembereknek egy játék jelenleg 5000 forint személyenként. A cégek esetében az ár a tréning hosszától, céljától függően változhat.

Hol lehet hozzájutni a játékhoz?

Magyarországon a Magyar Transzperszonális Egyesület adta ki a játékot. Évekkel ezelőtt elfogyott az utolsó példány is. Az egyesület tervezi a játék újrakiadását, addig legfeljebb nagy szerencsével, leginkább barátok révén vagy világhálón keresztül juthat hozzá egy Transzformáció Társasjáték készlethez, aki elszántan szeretne szert tenni rá.

Hol lehet megtanulni a játék vezetését?

– Professzionális játékvezetőket csak Findhornban illetve findhorni oktatók vezetésével képeznek. Aki nem hivatásosan végzendő, hanem otthoni használatra szeretné megtanulni a játék vezetését, azok számára nem hivatalos játékvezető képzést már folytattunk. Elegendő számú jelentkező esetén a több héten keresztül tartó tanfolyamot megismételjük. Előreláthatólag erre már 2015 tavaszán sor kerülhet.

Amennyiben maradt még kérdése a lap alján található panelen keresztül felteheti vagy  ugyanitt jelentkezhet játékra.

Ajándékozza meg családtagjait, barátait egy közös élménnyel! Elérhető a transzformáció játék ajándékutalvány:

 

Transzformáció játék
Transzformáció játék ajándékutalvány

Transzformáció játék” bejegyzéshez ozzászólás

  1. Szeretnék vásárolni, és újévi sorsfordîtó felnőtt társasjáték napot tartani..

  2. Kíváncsivá tett.
    Mikor van a következő játék?
    És hová kell menni, mert bp-i vagyok.
    Jó egészséget kívánok!
    A.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük