Asztrológiai naptár

Asztrológiai naptár applikáció

Az asztrológia szimbólumrendszerét életre keltve képesek lehetünk meglátni a saját tudati mozgásaink és a kozmikus mozgások közti összefüggéseket. Felismerhetjük a meghatározottságainkat, megfigyelve és elemezve azokat. Feltérképezhetjük aktuális énképünket, meghatározva az önteljesség megvalósításához szükséges lépéseket.

A hermetikus asztrológia az önmeghaladásunk eszköze, módszere, szellemi útja, amely a transzmutációkhoz, az emberi tudat szubtilis erőinek és állapotainak életre keltését célzó operációkhoz a legkedvezőbb feltételeket teremti meg.

Az asztrológiai képlet az önfigyelés tükre lehet, elvezet egy olyan állapotba, hogy egyre tisztábban lássuk azt, ahogy a történések bennünk és körülöttünk egy nagy analógiára épülnek. Minél inkább látjuk ezt az analógiát, annál szabadabb, rendezettebb, tisztább, világosabb a tudatunk. A hermetikus asztrológia gyökér-axiómája –Hermész Triszmegisztosz Smaragdtáblája –szerint: „…ami lent, az mint ami fent és ami fent, az mint ami lent, hogy beteljesítse az egy(-teljes)ségét…”. Ennek szellemében az asztrológiában komoly hangsúly helyeződik a születési (Radix)képletre, annak egyre mélyebb szintű megismerésére, hiszen az a praxisban, mint a „lent tükre”szerepel és mintegy külső eszközként segíti az önmegismerést, hogy a bennünk működő tudatfolyamatokat– érzéseket, gondolatokat, szándékokat – felismerjük. Így megértjük, hogy azok hajlamaink révén olyanok, amilyenek, illetve kulcsokat kapunk ahhoz, hogy gyakorolhassuk az önjavítást, szükség esetén az öngyógyítást, majd a képlet bolygóihoz kapcsolódó analógiák egyre magasabb szintű megélését.

Mivel – gyakorlatból – tudhatjuk, hogy a Radixot (ami lent) a tranzit (ami fent ) aktivizálja, ezért az asztrológiai praxisban folyamatosan követjük az „égi mozgásokat”, a konstellációkat és igyekszünk észrevenni, szemlélni azok manifesztálódását úgy, hogy a tranzit konstellációkat rávetítve Radix képletre lokalizáljuk, értékeljük azokat. Így egyre inkább felébred és erősödik bennünk a jelekben-látás képessége, ami egyben mindig az aktuális helyzet fölé is emel.

Az applikáció műkődéséről:

Hasznos lehet mindazoknak, akik még csak ismerkednek az asztrológiával, mind pedig a gyakorló asztrológusoknak. A konstellációk megjelenítésén túl, a bolygók óránkénti pozícióit is tartalmazza és hasznos keresési lehetőségeket nyújt.

Ilyen kérdésekre kaphatunk választ:

Mikor vannak a Merkuriusz házváltásai?
Mikor áll együtt a tranzit Nap és a tranzit Hold?
Mikor lesz a tranzit Merkuriusz retrográd?
Mikor lépett be a tranzit Szaturnusz a Nyilas jegyébe?

Letöltés után a kezdőképernyő jelenik meg:

 kezdokepernyo

A Jelölések menüpontban a naptárban található jelek magyarázata található

jelolesek

jelek

A Konstellációk menüpontra kattintva jelenik meg az a kezdő képernyő, ahol választhat mit szeretne épp megnézni a naptárban. Egy adott nap konstellációit, egy adott bolygó konstellációt, irányváltásait vagy éppen zodiákus váltásait.

A konstellációk megjelenítésén túl, a bolygók óránkénti pozícióit is tartalmazza

 SZEMÉLYRE SZABOTT MEGJELENÍTÉS!

Lehetőség van az Ön személyes Radix képletét az aktuális tranzit állásoknak megfelelően megjeleníteni, hogy egy pillantás alatt átláthassa, milyen fényszög kapcsolatok lesznek az adott napon.

Asztronaptár3

Legyen Önnek is saját személyre szabott asztrológiai naptárja! Rendelje meg erre a linkre kattintva!